Efter en sommer, hvor verden (eller det meste af den) har haft nogle historiske voldsomme hedebølger, begynder realiteten omkring vores miljø at gå op for de fleste mennesker. Den øgede forurening for miljøet har ikke kun den ene sideeffekt at det bliver varmere i Danmark. De miljømæssige konsekvenser er voldsomme, men forureningen for i sidste ende både politiske og økonomiske konsekvenser.Konsekvenser af vores overforbrug af naturressourcerne

Når der produceres IT-udstyr (computere, mobiler, tablets osv.) benyttes langt flere naturressourcer end man kan drømme om. Det kræver 21 kg kemikalier og 1,5 tons vand for at producere en enkelt computer og skærm. Dette er endda foruden de metaller der benyttes i fremstillingen af computeren.

Mange af de metaller der er essentielle i IT-udstyr er sjældne og man har estimeret at vi snart løber tør. Hvilket er klart nok når man at andelen af solgte computere er gået fra 50.000 om året i 1975 til 355 millioner i 2011.

Levetiden for den gennemsnitlige computer er gået fra 6 år i 1975 til 2 år i 2005. 

De politiske konsekvenser ses verden over, hvor borgerkrig hærger i mange lande. Disse krige startes i større grad over ressourcer (især vand) som bliver en mangelvare.

De økonomiske konsekvenser kommer når miljøkonsekvenserne sker. Vores samfund taber penge når vi kan producere mindre på grund af ændringerne i miljøet.

 

Grøn It – Det fælles bedste

Vi kan ikke fortsætte denne udvikling. Det vil have miljømæssige, politiske og økonomisk konsekvenser der langt overstiger vores forventning til det. Spørgsmålet er, hvad man kan gøre. På IT området såvel som alle andre områder kan løsningerne deles op i to hovedgrupper.

 

Genbrug – for din og min skyld

Genbrug gælder både i fremstillingen af nye produkter, men også når man som forbruger skal af med IT eller anskaffe nyt. Mange af de steder, hvor det er muligt at aflevere brugt IT, ender udstyret nogle helt forkerte steder.

Blandt andet er der kæmpe lossepladser i Sydamerika og Afrika, hvor folk under kummerlige forhold brænder gamle computere af for at få fat i metallerne i computerne. Det er vores fælles ansvar at børn ikke vokser op et sådan sted, at folk arbejder der og at det ikke bliver genbrugt ordenligt.

 

Spar på ressourcerne i fremstillingen

Den anden løsning er at spare på ressourcerne i fremstillingen og vedligeholdelsen af produkter. Sparer man på ressourcerne, så sparer man også på miljøet og formindsker dermed de konsekvenser der kan komme af miljøforurening.

 

Miljøbeviste forbruger og producenter

Flere firmaer og organisationer tager disse to løsninger til sig. Det gælder både på en indirekte og en meget direkte måde. Den indirekte er fx firmaer som vælger at spare kraftigt på de ressourcer de bruger, CO2-neutrale hjemmesider, miljømærkning osv.

Den direkte måde firmaer og organisationer bruger disse løsninger er fx firmaer der starter med et klart formål om at hjælpe til med at forbedre miljøet. Et eksempel på dette er West Paw, som laver miljørigtigt legetøj til hunde. Det virker umiddelbart banalt, men firmaet er startet med et stort fokus på miljøet.

 

Bærbare computere genbruges i Tilst

Et danske eksempel er firmaet Refurb, de opkøber, reparerer og sælger bærbare computere. Deres forretningsmodel er til gavn for forbrugeren, som får billig IT med garanti, til gavn for dem selv og især til gavn for miljøet.

På denne måde er det en del af deres forretningsmodel at hjælpe miljøet. Firmaet holder til i Tilst ved Århus, og beskæftiger i dag ca. 20 mand.